CITES bij papegaaien en parkieten


CITES papegaaien

Papegaaien en parkieten zijn eigenlijk wilde dieren. Aangezien er in het verleden heel wat vogels in het wild werden gevangen zijn er helaas ook veel soorten met uitsterven bedreigd. Om deze soorten te beschermen zijn er enkele maatregelen van kracht, zoals de CITES lijst.

De kromsnavels op CITES lijst I zijn met uitsterven bedreigd, internationale handel verboden. Op lijst II staan vogels de mogelijks met uitsterven worden bedreigd. En hebben een speciale CITES-vergunning nodig. Op lijst III staan de vogels die minstens in één land worden beschermd.


Nog maar enkele dagen geldig: alle e-boeken gratis!

Wat heb jij geluk! Tijdelijk kan je alle e-boeken volledig gratis ontvangen.

Of klik hier voor meer info.


Het is belangrijk om je te verdiepen in de wetgeving voor het houden van papegaaien en parkieten. Zo weet je waar je op moet letten bij de aankoop of verkoop van kromsnavels, er wordt helaas vaak gefraudeerd. Het is ook een manier om een goede kweker te kunnen herkennen, deze zijn normaal altijd in orde met deze regels.

Wat is de CITES lijst?

CITES staat voor “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. In het Nederlands vertaald is dit: “Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten”. Deze overeenkomst is door bijna 200 landen ondertekend.

Het is dus een internationale verdragsorganisatie die is opgericht om de internationale handel in bedreigde diersoorten te reguleren. Het doel van CITES is om ervoor te zorgen dat de internationale handel in wilde dieren en planten geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan.

Alle papegaaien en parkieten die op deze lijst staan moeten een CITES verklaring hebben. Op die manier kan de politie en douane controleren of de vogels effectief in gevangenschap zijn geboren en er zeker geen regels worden overtreden

Niet elke kromsnavel is even bedreigd, sommige soorten nemen zelfs in aantal toe. Daarom wordt er via drie verschillende bijlagen, ook wel appendices genoemd, een onderscheid gemaakt.

DierDier

CITES bijlage I

Op deze bijlage staan de met uitsterven bedreigde papegaaien en parkieten. Internationale handel met in het wild gevangen vogels is verboden. Ze hebben een administratieplicht en moeten verplicht worden geringd.

Welke papegaaien staan op CITES bijlage I?

CITES bijlage II

Op deze lijst staan kromsnavels die mogelijks in de toekomst met uitsterven worden bedreigd, maar dat op dit moment nog niet zijn. Deze soorten mogen in het wild worden vervangen, maar mogen alleen worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld Nederland of België met een speciale CITES-vergunning. Ze hebben een administratieplicht en worden best geringd.

Welke papegaaien staan op CITES bijlage II?

Welke parkieten staan op CITES bijlage II?

CITES bijlage III

Soms komt het voor dat bepaalde landen een dier willen beschermen, maar dat hier nog geen algemene bescherming voor geldt. Op deze lijst staan de papegaaien en parkieten die minstens in één land worden beschermd en waarbij er aan de andere landen wordt gevraagd om deze handel mee te controleren. Ze hebben geen administratie of ringplicht.

Welke papegaaien staan op CITES bijlage III?

Welke parkieten staan op CITES bijlage III?

Samenvattingstabel CITES

CITES lijst met meest voorkomende papegaaien:

Nederlandse NaamCITES Bijlage ICITES Bijlage IICITES Bijlage III
Grijze roodstaartX
Amazone papegaaiX
AraX
KaketoeX
PyrrhuraX
LoriX
Senegal papegaai of Bonte Boertje  X
Meyer papegaai  X
CaiqueX
EdelpapegaaiX
RosellaX
JardineX
Dwergpapegaai of AgapornisX
ForpusX

CITES lijst met meest voorkomende parkieten:

Nederlandse NaamCITES Bijlage ICITES Bijlage IICITES Bijlage III
ZonparkietX
Monniksparkiet of muisparkietX
GrasparkietX
ValkparkietX
HalsbandparkietX
Grote Alexander parkietX

Europese variant van de CITES

In Europa werkt men met de lijst die bij de CITES is opgesteld, maar ze willen er graag nog extra regels aan toevoegen. Deze Europese lijst gebaseerd op de CITES lijst noemt men de Europese verordening (EG) nr. 338/97 en is opgesteld op 9 december 1996. Deze lijst heeft vier bijlages, namelijk A, B, C en D.

De opbouw is vrij gelijkaardig voor alle bijlagen. In bijlage A staan bijvoorbeeld ongeveer dezelfde papegaaien en parkieten als in CITES bijlage I. Het zijn dus de vogels die met uitsterven zijn bedreigd, enkel worden er hier nog wat extra regels aan toegevoegd. Als je wilt handelen in deze dieren is het bijvoorbeeld nodig om ook een EU-certificaat in het bezit te hebben.

Ringplicht

Om deze illegale handel te stoppen en te controleren worden de kromsnavels van CITES bijlage I verplicht uitgerust met een ring rond de poot. Ook voor de vogels van CITES bijlage II worden best van een ring voorzien. Deze ringen kunnen in Nederland worden besteld via NBvV.

De juiste ring is een gesloten CITES-pootring met de juiste markeringen. Vaak worden er gewoon knijpringen rond de poot geplaatst met het jaar en de code van de kweker, maar dit is dus niet voldoende. Met een knijpring kan deze na de geboorte worden aangebracht, waardoor het fraudegevoelig is.

Beschermde vogels die geen voetring hebben, bijvoorbeeld omdat ze geboren werden voordat de regels werden ingevoerd, moeten worden gechipt. Je moet steeds kunnen aantonen, door het bijhouden van een administratie, hoe de kromsnavel in je bezit is gekomen, bijvoorbeeld door een aankoopbewijs.

Conclusie

De kromsnavels op CITES lijst I zijn met uitsterven bedreigd, internationale handel verboden. Op lijst II staan vogels de mogelijks met uitsterven worden bedreigd. En hebben een speciale CITES-vergunning nodig. Op lijst III staan de vogels die minstens in één land worden beschermd en waarbij er aan de andere landen wordt gevraagd om deze handel mee te controleren.


Zeer tijdelijke aanbieding: alle e-boeken gratis!

Wat heb jij geluk! Tijdelijk kan je alle e-boeken volledig gratis ontvangen.

Of klik hier voor meer info.


Veelgestelde vragen

Welke papegaaien hebben CITES nodig?

De papegaaien die verplicht CITES papieren nodig hebben staan op CITES bijlage I, deze zijn de grijze roodstaart, Amazone papegaai, Ara, Kaketoe en Pyrrhura.

Welke papegaaien hebben geen CITES nodig?

De papegaaien die geen CITES papieren nodig hebben staan op CITES appendix III, dit zijn de Senegal papegaai, Meyer papegaai, Caique, Edelpapegaai, Rosella, Jardine papegaai, Dwergpapegaai en Forpus.

Welke parkieten hebben CITES nodig?

De parkieten die op bijlage II van de CITES lijst staan zijn de Zonparkiet en Monniksparkiet, deze laatste wordt ook wel de muisparkiet genoemd.

Welke parkieten hebben geen CITES nodig?

De parkieten die geen CITES nodig hebben zijn de Grasparkiet, Valkparkiet, Halsbandparkiet en de Grote Alexanderparkiet.

Wat zijn CITES bij papegaaien?

CITES is een internationale verdragsorganisatie die is opgericht om de internationale handel in bedreigde papegaaien te reguleren. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Wat zijn CITES bij parkieten?

CITES is een internationale verdragsorganisatie die is opgericht om de internationale handel in bedreigde parkieten te reguleren. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Welke papegaaien hebben een verplichte ring?

De papegaaien die een verplichte ring nodig hebben zijn die van op CITES bijlage I, zoals de grijze roodstaart, Amazone papegaai, Ara, Kaketoe en Pyrrhura. Maar het wordt ook aangeraden voor andere papegaaien.

Welke parkieten hebben een verplichte ring?

De parkieten die een verplichte ring nodig hebben zijn die van op CITES bijlage I. Maar eigenlijk is het aangeraden om elke parkiet een ring te geven, op die manier kan de handel makkelijk worden gecontroleerd.

Disclaimer

Dit artikel is met de nodige zorg en voorzichtigheid samengesteld, toch kan het zijn dat de informatie ondertussen verouderd of niet (meer) correct is.

Voor de meest recente regels stuur ik je door naar de huidige CITES-lijst en Europese verordening nr. 338/97.


Mis je kans niet: alle e-boeken gratis!

Wat heb jij geluk! Tijdelijk kan je alle e-boeken volledig gratis ontvangen.

Of klik hier voor meer info.


Vogelexpert.nl

Wij zijn het team van vogelexpert, dé onafhankelijke vogel-website voor papegaaien, parkieten en kippen van Nederland en België. Door onze kennis te delen, willen we helpen om het leven van vele vogels en pluimvee in gevangenschap te verbeteren!

Recente Artikels